Disclaimer

Onze disclaimer om de grenzen van onze inhoud en verantwoordelijkheden bij het gebruik van onze site te begrijpen.

Disclaimer

Algemene informatie

Deze disclaimer is van toepassing op de website Garden ID by Croix Chatelain. Alle inhoud en informatie op en via deze website (www.garden-id.com) wordt beheerd door Garden ID, een eigendom van Croix Chatelain (www.croixchatelain.com), gelegen Vilvoordsesteenweg 146, 1120 Brussel, België.


Nauwkeurigheid van inhoud

Garden ID streeft ernaar dat alle informatie op de website accuraat en up-to-date is. Wij kunnen echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De inhoud wordt aangeboden "zoals het is" zonder enige vorm van garantie. Elk gebruik van deze informatie is op eigen risico van de gebruiker.


Intellectueel eigendom

Alle inhoud, inclusief tekst, afbeeldingen, beelden en informatie beschikbaar op of via deze website is eigendom van Garden ID en wordt beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Ongeoorloofd gebruik van deze inhoud kan leiden tot juridische stappen.


Externe links

De Garden ID website kan links naar externe websites bevatten. Garden ID is niet verantwoordelijk voor de inhoud of betrouwbaarheid van deze externe sites en onderschrijft niet noodzakelijkerwijs de meningen die op deze sites worden geuit.


Beperking van aansprakelijkheid

Garden ID is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van deze website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, gevolg- of strafschade.


Wijzigingen

Garden ID behoudt zich het recht voor deze disclaimer te allen tijde te wijzigen. De actuele versie van de disclaimer is altijd beschikbaar op onze website.


Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze disclaimer of de website, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres:

Garden ID by Croix Chatelain

Vilvoordsesteenweg 146

1120 Brussel (België)

Telefoon: +32 (0)2 268 00 45

E-mail: info@garden-id.com